Egaliseren:

Het egaliseren van vloeren betekent niet dat de vloer waterpas wordt gemaakt!

In eeste plaats worden oneffenheden uitgevlakt, en wordt er een basis gelegd voor de hechting van lijm. (tbv vloerbedekkingen)

1. Eventuele voorbehandeling vloeren mbv diamant schuren (deze handeling is niet altijd noodzakelijk):

Hierbij kunt u denken aan het verwijderen van loszittende lijmresten, ernstige vervuiling en oneffenheden.

2. Afsteken en stofzuigen (altijd noodzakelijk):

Bijvoorbeeld stuc, spac, verf en/of lijmresten. Deze restproducten belemmeren een goede hechting van de egalinelaag.

3. Primeren (altijd noodzakelijk):

Diverse soorten primers voor verschillende ondervloeren.

4. Toeslagen diverse vloeren:

Voor een tegelvloer/plavuizenvloer en slechte vloeren is extra egaline nodig. Voor een anhydriet vloer is een andere egaline soort nodig en dient de vloer voorgeschuurd te worden.

5. Opvullen ingefeesde vloervwarming:

De vloer kan niet in 1 handeling uitgevlakt worden. Eerst dienen de gleuven gedicht te worden met een egalisatiemortel.

6. Egaliseren:

Standaard egaliseren is tot 3mm dikte.

Afhankelijk van de dekvloer zijn er diverse soorten egalines.

Wanneer de tijdsdruk hoog is, zijn er sneldrogende egalines verkrijgbaar. Hiermee is het mogelijk binnen 4 uur na egaliseren, een PVC of Marmoleum vloer te installeren.

7. Eventueel schuren en stofzuigen na egaliseren tbv plaatsing vloer (Marmoleum, PVC).

8. 2 component vochtscherm:

Wanneer de zandcement dekvloer te vochtig is voor installatie van dampdichte vloerbedekking, kan een vochtscherm aangebracht worden.

 9. Een houten ondervloer:

Helaas kan een houten vloer niet geëgaliseerd worden. Hiervoor zal uitgeweken moeten worden naar een MDF vloer. Er kan gekozen worden voor een Forbo MDF Quickfit vloer, met geluidsreductie van minimaal 10 db. Het voordeel van de Quickfit is dat er gewerkt kan worden met meerdere soorten folies. (bijvoorbeeld een dikkere folie van 4mm voor grotere oneffenheden)

Of een optie is een Jumpax vloer te plaatsen. Deze heeft een minimale geluidsreductie van 10db.

10. Uitvlakken:

Grote oneffenheden of ophogen van schuin aflopende vloeren is  een optie, met speciale uitvlakkorrels. (alleen in combinatie met MDF/Jumpax vloeren)